Varstvo podatkov

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V Pravni pisarni KOTNIK  se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pravna pisarna KOTNIK kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke. Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba Pravna pisarna KOTNIK, Grajski trg 2, 2327 Rače. Pravna pisarna KOTNIK pridobiva osebne podatke posameznikov direktno od strank, ki se odločijo za izdelavo ponudbe ali nakup naših izdelkov. Pravna pisarna KOTNIK osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Pravna pisarna KOTNIK se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.Pravna pisarna KOTNIKzbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

Oseba odgovorna za varstvo podatkov 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: info@pravnapisarnakotnik.si

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo 

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Pravna pisarna KOTNIK zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek ter kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), ki so potrebni v primeru da pride do kašnih dodatnih vprašanj in dostave stranki Pravna pisarna KOTNIK vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave .

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave 

  1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

Pravna pisarna KOTNIK obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

  1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Pravna pisarna KOTNIK omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za: • prejemanje splošnih novic in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Pravna pisarna KOTNIK takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja). Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Preklic privolitve posameznika 

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Pravna pisarna KOTNIK njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala. Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje na Pravna pisarna KOTNIK prek spleta na info@pravnapisarnakotnik.si  ali v pisni obliki na naslov Pravna pisarna KOTNIK. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni obdelovalcev Pravna pisarna KOTNIK., ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.Pravna pisarna KOTNIK osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Pravice strank

Pravna pisarna KOTNIK zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer: • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim; • pravice do popravka, da Pravna pisarna KOTNIK. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim; • pravice do izbrisa, da Pravna pisarna KOTNIK  brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon. • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Pravna pisarna KOTNIK omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Pravna pisarna KOTNIK osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pravna pisarna KOTNIK mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte. Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Pravna pisarna KOTNIKje dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.Pravna pisarna KOTNIK mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri v vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Pravna pisarna KOTNIK je dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto www.pravnapisarnakotnik.si, s katerim upravlja Pravna pisarna Kotnik, mag. Karmen Kotnik s.p., uporablja piškotke. 

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo (računalnik, telefon ipd.), s pomočjo katere uporabnik dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta dobi ponudnik vpogled v podatke na uporabnikovi opremi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov. 

Ponudnik s pomočjo piškotkov pridobi podatke o uporabi spletnega mesta ter o nekaterih značilnostih uporabnika oziroma njegove opreme, s katero dostopa do spletnega mesta (npr. ločevanje med uporabniki, datum zadnjega obiska, nastavitve jezika in druge uporabniške nastavitve na spletnem mestu, resolucija zaslona, tip spletnega brskalnika ipd.). Natančni nameni obdelave zbranih podatkov so za vsak posamezen piškotek navedeni v spodnji tabeli. 

Podatki, zbrani s pomočjo piškotka, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika. 

Ime piškotka Trajanje Namen/funkcija
ASP.NET_SessionId do zaključka seje Ta piškotek omogoča trajanje spletne seje. Omogoča povezavo med našo spletno stranjo in Vašim računalnikom in je ključen za uporabo naših storitev, saj omogoča uporabo e-obrazcev.
docdata
docid
docdate
1 leto Ti piškotki omogočajo shranjevanje podatkov, ki jih uporabnik vnese v posamezen e-obrazec. Podatki so zavarovani in šifrirani, ter dostopni le uporabniku.
BasicSettings trajen Ta piškotek omogoča prilagoditev kulturnih nastavitev spletnega portala Vaši uporabi, torej jezik v katerem se Vam portal prikaže. V Vašem primeru je to slovenščina.
inform 6 mesecev Ta piškotek omogoča delovanje ostalih funkcij, ki jih portal prilagodi uporabniku, denimo zapis datuma in ure, poleg tega omogoča tudi delovanje našega partnerkega (affiliate) programa, saj omogoča povsem anonimno beleženje napotitvenega naslova, s katerega je bil uporabnik nopoten na portal.
cookieCheck do zaključka seje Ta piškotek preveri ali ima Vaš brskalnik omogočene spletne piškotke.
cookiesDirective
cookiesDisclosureCount
1 leto
1 dan
Ta piškotka omogoča upravljanje z dovoljenji, ki jih uporabniki dajete glede uporabe piškotkov na portalu.
 
__utma 2 leti Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za razlikovanje različnih uporabnikov in spletnih sej.
__utmb 30 minut Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ponovnih obiskov obiskovalca.
__utmc do zaključka seje Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev ali je obiskovalec ponovno obiskal portal.
__utmz 6 mesecev Ta piškotek omogoča beleženje statistike preko ponudnika Google Analitics. Piškotek se uporablja za določitev vira s katerega je obiskovalec prišel na portal.
Več o piškotkih Google Analitics lahko preberete tu…
 
__atuvc 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za prikaz števca, ki prikazuje kolikokrat je bila posamezna spletna stran “deljena” v socialnih omrežjih.
uid 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
uit 1 dan Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določitev uporabnika in beleženje trajanja prijave v sistemu.
dt 2 leti Ta piškotek omogoča deljenje spletnih vsebin preko ponudnika AddThis. Piškotek se uporablja za določanje poteka ostalih piškotkov ponudnika AddThis
Več o piškotkih AddThiss lahko preberete tu…
 
UID neomejeno Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. Piškotek služi za razlikovanje med posameznimi napravami, ki zahtevajo dostop do spletnega mesta.
Nameni obdelave zbranih podatkov, ki se pridobijo s pomočjo piškotka, so:
– štetje prikazov oglasov
– omejevanje števila prikazov oglasov
Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega podatka o uporabniku. 
_iAdT do zaključka seje Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije iPROM d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec zbira podatke o tem, kdaj, koliko časa in kolikokrat je bil spletni oglas prikazan na posamezni napravi. Zbrani podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika in ne vsebujejo nobenega osebnega. podatka o uporabniku. 
 
id 2 leti Ta piškotek omogoča oglaševanje agencije Goldbach Audience d.o.o.. S pomočjo tega piškotka upravljavec vodi statistiko ogledov oglasov. 
 
__cfduid 2 leti Ta piškotek omogoča uporabo spletnega klepeta preko ponudnika Zopim.
__zlcid 1 leto Ta piškotek v klepetu ponudnika Zopim zabeleži ID posameznega obiskovalca.
Več o piškotkih Zopim lahko preberete tu…
 
__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmv,
__utmz
2 leti
30 minut
trenutna seja
6 mesecev
6mesecev
To so piškotki spletnega ponudnika Disqus. Omogočajo delovanje komentiranja člankov objavljenih na portalu. Omogočajo individualizacijo posameznega komentatorja (dodelijo mu posamezen ID), dodajanje ter zapis komentarjev.
Več o piškotkih Disqus lahko preberete tu…
 
cx_id dve leti od zadnjega obiska domena: .contentexchange.me; vsebina: id uporabnika
Storitev BehaviourExchange (v nadaljevanju: BehaviourExchange) uporablja piškotke za zbiranje  analitičnih in uporabniških podatkov za lastne potrebe, s ciljem izboljšanja izkušnje uporabnika. S  pomočjo piškotkov BehaviourExchange zbira tehnične podatke (o vrsti naprave, operacijskemu  sistemu, internetnemu brskalniku oziroma domeni, preko katere ste prišli na spletno stran), s  pomočjo katerih lahko oblikujemo in nadgrajujemo našo storitev tako, da je čim bolj bolj  učinkovita in prijazna uporabnikom. BehaviourExchange piškotki pošljejo neosebne podatke in  ne razkrivajo vaše identitete, temveč zbirajo splošne podatke o obisku in načinu uporabe spletne  strani, ki uporablja našo storitev.  Navedene tehnične in neosebne podatke zbiramo za lastne tržne raziskave in za izboljšanje  uporabniške izkušnje. Podatkov, pridobljenih s pomočjo piškotkov ne prodajamo, niti jih ne  delimo z drugimi, razen, če to ni zakonsko zahtevano s strani pristojnih državnih organov. 
 
XclaimCookie 1 leto Upravljalec: Avus d.o.o.
Piškotek je namenjen merjenju števila prikazov in klikov na oglase. Piškotek ne zbira osebnih podatkov uporabnikov.
 

Če ste se že strinjali z uporabo piškotkov na portalu www.pravnapisarnakotnik.si
in ste si vmes premislili, kliknite tu:
Izbriši piškotke na www.pravnapisarnakotnik.si

Drugo

Pravna pisarna KOTNIK si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na spletni strani in v vseh naših poslovalnicah. Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu info@pravnapisarnakotnik.si