Družinsko pravo

Družinsko pravo

Svetujemo in pomagamo pri pravnih vprašanjih in sporih v postopkih razveze zakonske zveze in urejanja razmerij med razvezanima zakoncema in otroki, pomagamo pri sestavi predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze in predloga za razvezo zakonske zveze, nudimo pravno svetovanje v postopkih, povezanih z uveljavljanjem preživnine, urejanjem stikov med starši in otroki:

• sporazumu o preživljanju, vzgoji in varstvu ter stikih s skupnimi otroki
• predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih)
• predlog za razvezo zakonske zveze
• predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj