Izvršilno pravo

Izvršilno pravo

Na področju izvršbe in zavarovanja nudimo naslednje storitve in svetovanje:

• sestava opominov pred izvršbo
• sestava predlogov za izvršbe (bodisi na podlagi izvršilnega naslova, bodisi na podlagi verodostojne listine)
• sestava predlogov za izdajo začasnih in predhodnih odredb
• sestava ugovorov dolžnika zoper sklepe o izvršbah
• sestava ugovorov tretjih oseb
• sestava odloga izvršbe
• sestava predlogov za ustavitve izvršilnih predlogov
• pomoč pri izterjavi terjatev (opomini, pogovori z dolžniki)
• poizvedbe o premoženju dolžnikov
• obračun zamudnih obresti…