Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo

Nudimo pravno svetovanje in pomoč v prekrškovnem postopku, preučimo možnosti vložitve pravnih sredstev zoper plačilne naloge ali druge odločbe državnih in občinskih prekrškovnih organov:

• pravno svetovanje v prekrškovnem postopku
• vložitve pravnih sredstev zoper plačilne naloge ali druge odločbe državnih in občinskih prekrškovnih organov,…