Administrativne in pisarniške rešitve

Administrativne in pisarniške rešitve

Nudimo pomoč in podporo pri administrativnih zadevah, operativno pomoč in strokovno svetovanje pri vseh poslovnih zadevah, ki jih urejate, prav tako vam nudimo celovite pisarniške storitve:

• sestava vseh vrst dopisov
• priprava razne dokumentacije
• administrativne, komercialne in kadrovske storitve
• operativna pomoč pri poslovnih zadevah in javnih storitvah
• sestavljanje dokumentov in tekstov po naročilu
• priprava razpisnih dokumentacij in razpisov
• pomoč in svetovanje pri prijavi na javne razpise
• pomoč in svetovanje pri pridobitvi vseh vrst verifikacijskih kod (črtne kode, EAN kode…)
• svetovanje in pomoč pri pridobitvi manjkajočih listin
• sestava opominov, izjav in številnih drugih aktov
• pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev
• pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev državnih organov in lokalne skupnosti (FURS, CSD, OBČINA, UPRAVNA ENOTA…)
• pomoč in svetovanje pri inšpekcijskih postopkih
• priprava različnih internih predpisov
• svetovanje na področju kadrovske politike
• pridobitev podatkov in dokumentov od državnih in drugih institucij
• vlaganje vlog in obrazcev
• pregled razne dokumentacije in morebitna pridobitev le-te
• izvedba izobraževanj