Upravno pravo

Upravno pravo

Nudimo pravno svetovanje in sestavo vlog v upravnem postopku:

• pravna pomoč in svetovanje v vseh upravnih postopkih (gradbeni upravni postopki, postopki glede stalnega in začasnega prebivališča, postopki, povezani s pridobivanjem delovnih dovoljenj itd.)
• pravna pomoč in svetovanje v davčnih postopkih
• pravna pomoč in svetovanje v vseh upravno-inšpekcijskih postopkih
• sestava vlog v upravnem postopku
• pomoč in svetovanje pri uvedbi upravnega postopka, sestavljanju listin ter drugih zahtevkov, pritožb, ugovorov, predlogov in prošenj, naslovljenih na državne organe, organe lokalnih skupnosti ter nosilce javnih pooblastil