Pravo javnih naročil

Pravo javnih naročil

Pomagamo in ponujamo storitve svetovanja tako naročnikom kot ponudnikom:

• svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil, tako na strani naročnika kot na strani ponudnika v vseh fazah javnega naročanja
• sodelujemo in svetujemo naročniku pri pripravi razpisnih postokov javnega naročanja, vrstah javnih naročil, razpisne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov
• sodelujemo in pomagamo ponudniku pri prijavah na razpise, izpolnjevanju razpisne dokumentacije in pridobivanju dokazil
• posredujemo pri pridobivanju finančnih sredstev za pomoč podjetjem na podlagi objavljenih razpisov
• sestavljamo zahtevke za revizijo pred državno revizijsko komisijo