Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo

Podjetjem in posameznikom nudimo pomoč pri statusnopravnih vprašanjih, pripravi splošnih aktov in pogodb glede delovanja gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik:

• pogodbe o poslovnem sodelovanju
• družbene pogodbe
• posredniške pogodbe
• druge gospodarske pogodbe
• urejanje statusnih zadev
• svetovanje in pomoč pri ustanavljanju d.o.o.
• svetovanje in pomoč pri registraciji s.p.