Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo

Svetujemo in pomagamo pri pogodbah in aktih v zvezi z nakupom, prodajo, menjavo oziroma drugim prometom z nepremičninami.

Svetujemo in pomagamo pri izvedbi postopka delitve in vpisa etažne lastnine ter razdelitve nepremičnin.

Naše storitve in pomoč s področja nepremičnin področja zajemajo svetovanje in pripravo pravnih dokumentov pri prometu z nepremičninami ter morebitnimi obremenitvami nepremičnin z različnimi stvarnimi pravicami:

• pridobitev uradnih dokumentov s strani državnih organov (ZK izpisek, potrdilo o namenski rabi…)
• vpogled v podatke zemljiške knjige
• pregled zemljiškoknjižnih izpiskov in ostale dokumentacije pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine
• pridobitev vseh vrst zemljiškoknjižnih predlogov
• posredovanje pri reševanju medsosedskih in mejnih sporov
• sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla
• sestava pogodb (prodajna pogodba, najemna pogodba, menjalna pogodba, pogodba o ustanovitvi/ukinitvi/omejitvi služnosti…)
• zastopanje pri prodaji /nakupu /oddaji /najemu ali drugem pravnem poslu
• priprava pisnih pravnih mnenj
• urejanje vpisa v zemljiško knjigo
• predlogi za vknjižbo, predznambo ali za zaznambo
• pridobitev podatkov pri pristojni geodetski službi
• ureditev etažne lastnine…