Civilno in pogodbeno pravo

Civilno in pogodbeno pravo

Svetovanje in priprava različnih vrst pogodb tako za podjetja kot tudi za posameznike:

• prodajna pogodba
• darilna pogodba
• posojilna pogodba
• menjalna pogodba
• shranjevalna pogodba
• cesijska pogodba
• pogodba o zastopanju
• najemna pogodba
• pogodba o razdružitvi solastnine ali skupne lastnine
• pogodba o poslovnem sodelovanju…

Pravno pomoč in svetovanje nudimo tudi v postopkih urejanja razmerij v društvih in v razmerjih med člani društev ali zvez društev (npr. lovska društva in organizacije teh društev, športna društva, čebelarska društva in organizacije teh društev, humanitarna društva…)