Dedno pravo

Dedno pravo

Nudimo pravno svetovanje in pomoč strankam pri zapuščinskih postopkih, pravno svetovanje in pomoč pri sestavi oporok in pregledu oporok. Svetujemo in pomagamo pri uveljavljanju pravice do dedovanja v okviru zapuščinskega postopka pred sodiščem ter vam pomagamo pri razlagi določenih dednopravnih institutov (dedni delež, zakonito dedovanje, nujni delež).

Pomoč in razlaga pogodb, povezanih z dedovanjem:

• pogodbe o dosmrtnem preživljanju
• darilne pogodbe za primer smrti
• izročilne pogodbe
• pogodba o preužitku
• sporazum o neuvedenem dedovanju

Pomagamo vam pri sestavi:

• sporazum o delitvi premoženja – dedni dogovor
• dedne izjave…