O nas

O nas

Pravna pisarna KOTNIK

Mag. Karmen KOTNIK je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim znanstvenim magisterijem iz delovnega prava in prava socialne varnosti ter družinska mediatorka.

Svojo službeno pot je začela kot pripravnica v Varni hiši Maribor ter jo nadaljevala kot pravnica na Centru za socialno delo. Dragocene delovne izkušnje si je pridobila, ko je prevzela vodenje občinske uprave občine, funkcijo direktorice je opravljala dva mandata.

• Dvajset let dela v pravu, v javni upravi, v zasebnem sektorju, z državnimi in lokalnimi institucijami, ministrstvi, centri za socialno delo, upravnimi enotami, sodišči, notarji, inšpekcijami, zavodi, društvi in raznimi drugimi službami.

• Izkušnje na strani delavca in na strani delodajalca.

• Dvajset let izkušenj z vsemi vrstami pogodb, javnimi razpisi, delovnopravnimi postopki, upravnimi in sodnimi postopki, inšpekcijskimi postopki, pritožbami, dopisi, reševanji zapletenih pravnih situacij in pomoč otrokom in družinam.

Pravna pisarna KOTNIK vam zagotavlja:

  • strokovno znanje,
  • neprestano izobraževanje in izpopolnjevanje,
  • dolgoletne neprecenljive izkušnje,
  • resen profesionalen pristop,
  • prijazna komunikacija,
  • fleksibilnost in takojšnjo dostopnost,
  • hitra odzivnost,
  • zanesljivost,
  • diskretnost in etičnost.